Hizmetlerimiz

Hizmetlerimize gözatın


Göl, gölet, süs havuzları, yapay göller gibi durağan sularda zaman içerisinde zararlı mikro-organizmalar oluşur. Bu tip oluşumlarla ilgili önleme ve koruma için biyolojik mücadele önerilir. Biyolojik Mücadele Nedir? Zararlı bir mikro-organizmaya karşı onun düşmanı ya da rakibi olan bir canlıdan faydalanmak suretiyle yapılan mücadeledir. Bu mücadelede zarar veren canlıyı ortamdan uzaklaştırmak için, mevcut canlıyı ya da onun gıdasını yiyerek beslenen başka bir canlıyı ortama yerleştirmek gerekir. Biyolojik Mücadelede Bakterilerin Önemi Bakteriler doğanın geri dönüşüm elemanlarıdır. Çok sayıda bileşiği indirgeme özelliğine sahiptirler. Doğada tüm organik maddelerin geri dönüşümü bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Neden Atık Arıtımı İçin Bakteriler Uygundur? • Düşük maliyetlidir. • Güvenlidir. • Daha az iş gücü ve ekipman gerektirir. • Tam bir parçalama işlemi yapar. • Kimyasal içerik bulundurmaz. Bu organizmalar tabiatta zaten mevcuttur ve tabiat ana da kendini temizlemek için bu doğal mikro-organizmaları kullanır. Bakteriler Atığı Tam Olarak Nasıl İndirgerler? Bakteriler büyüme ve üreme evrelerinde kompleks bileşikleri kullanabilmek için enzim salgılayarak hücre içerisine alabilecekleri boyutlara parçalarlar . Bakteriler enerji ve karbon ihtiyaçlarını hidrokarbonlardan sağlarlar. Bioaugmentasyon (Bakteri Yükleme) İşleminin Faydaları • Mikrofloranın çeşitliliğini sağlar. • Yararlı bakterilerin mevcut konsantrasyonlarının artmasına olanak tanır. • Birçok problemin etkili biçimde çözülmesini sağlar. • Düşük maliyetlidir. • Sayısız bileşikle mücadelede etkilidir. Bakteri-Enzim Çalışma Kompleksi Ürün aktivitesini zenginleştiren 4 ana enzim içerir. İçeriğindeki anahtar bileşenler, nişasta parçalayıcı amilaz, protein parçalayıcı proteaz, selülöz parçalayıcı selülaz ve yağ parçalayıcı lipaz enzimleridir. Enzimler, atık maddeleri parçalamaya başladığı zaman, BZT® içeriğindeki canlı bakteriler harekete geçer. BZT®, enzim sindirimi tarafından yaratılan ve bakteriyel besinleri hızla sindirme yetenekleri nedeniyle seçilen özel olarak üretilmiş ve hastalığa yol açmayan bakteri türlerini içerir. Bu faydalı mikro-organizmalar çok çalışkandır, aerobik (oksijenli) ve anaerobik (oksijensiz) şartlarda işlev görürler ve sindirim çeşitli şartlar ve sıcaklıklarda garanti altına alınır. Organizmalar zararsızdır ve her bir BZT® lotu “Salmonella içermez” şeklinde sertifikalandırılır. Mikroorganizma ile rehabilitasyon hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.